<img height="1" width="1" style="display:none" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1603620&fmt=gif"/>
Software-instrumenten voor wetshandhavings- en douanebeambten

De grenswacht gaat digitaal

NATIONALE BEVEILIGING

Ingebedde apparaten

Globaal

Opening voor user experience design case study met hoge brug over grote
KLANTWorld Customs Organization
LOCATIEBrussel
TEAMCreatief directeur, onderzoeker, UX-ontwerper, systeemarchitect, UI-ontwerper, projectmanager, programmadirecteur

De Werelddouaneorganisatie (WDO) is de internationale autoriteit op het gebied van douane en grensbeveiliging. De organisatie houdt toezicht op 98% van de wereldhandel en heeft als taak de toeleveringsketen van de internationale handel te beveiligen.

De WCO heeft het IPM-systeem opgezet, een real-time communicatiehub die grenswachters op het terrein en particuliere leden met elkaar verbindt. Na vier jaar bleef het gebruik ervan beperkt tot een handvol grensagentschappen.

Onderzoek wees uit dat problemen met de gebruikersinterface een belangrijke belemmering vormden voor het in gebruik nemen. De WDO benaderde ons om het systeem te heroverwegen. We kozen voor een gebruikersgerichte aanpak om de bruikbaarheid te verbeteren. Na de release van het nieuwe systeem groeide het gebruik tot grenskantoren in meer dan 100 landen en verbeterden de resultaten van grondoperaties aanzienlijk.

ONZE BIJDRAGEN

UX-ontwerp

Responsieve webontwikkeling

Architectuur van softwaretoepassingen

Gebruikersonderzoek

OEM software ontwikkeling

Informatie-architectuur

Kwaliteitsborging

UI-ontwerp

Gebruikers testen

Quotes

Het is een uitstekend instrument voor de douane om inbreuken op patenten te bestrijden.

Review voor Designbedrijf van klant
Jürgen StockSecretary General @INTERPOL
Gebruikerservaring en UI-ontwerp om routes voor goederenvervoer te configureren

ULTRASNELLE ERGONOMIE

Douanebeambten gebruiken het webplatform over de hele wereld, van de haven van Frankfurt tot de uithoeken in Kazachstan. Om mensen met totaal verschillende achtergronden in staat te stellen het systeem te gebruiken, hebben we de gebruikerservaring vormgegeven met rechttoe rechtaan interactiepatronen en hebben we die met gebruikers getest voordat ze in het UI-concept werden geïntegreerd.

Web UI ontwerp voor het beheer van gebruikerstoegang met landselectie

EEN LOGISCHE INFORMATIEARCHITECTUUR

We hebben de informatiearchitectuur volledig geherstructureerd volgens principes uit de cognitiewetenschap. Een logisch overzicht en een coherente ervaring verminderen de behoefte aan training en ondersteuning, waardoor het aantal gebruikers makkelijker op te schalen is. We hebben kleine functies in de app verborgen die de gebruikers informeren over hacks voor specifieke taken. Zo hebben we gemerkt dat naarmate ze de app gebruiken, hun productiviteit toeneemt.

Quotes

De nieuwe versie heeft douanebeambten geholpen om hun efficiëntie bij het toezicht op zendingen en de controle van goederen te verbeteren.

Logo van UX UI ontwerp project belanghebbende Wereld Handels Organisatie
Politieagent stapt uit helikopter tijdens operatie met inlichtingensoftware
UI Ontwerp van intelligentie applicatie bij grensovergang met wachtende vrachtwagens op de achtergrond
Ontwerpelementen

ONTEXTBEWUST GEBRUIK VAN COMPUTER

De app ondersteunt agenten met zo veel mogelijk nuttige informatie. Het kan informatie verzamelen uit de context, uit de database en uit het commandocentrum, om deze te interpreteren en zo agenten tijdens interventies te begeleiden met betrouwbare en uitgebreide inlichtingen. De app wordt elke dag slimmer omdat hij wordt gevoed met nieuwe gegevens en een historische database opbouwt.

RESULTATEN

107 regeringen hebben zich bij het systeem aangesloten

200% meer aanmeldingen van rechthebbenden

Het systeem werd gebruikt bij operaties in het veld waarbij meer dan 2000 agenten betrokken waren

Het systeem werd gebruikt bij operaties in het veld waarbij meer dan 2000 agenten betrokken waren

De opleidingskosten voor officieren zijn met 78% gedaald.

Aanzienlijke daling van het aantal support tickets en de bijbehorende kosten

Zie ook

WORLD TRADE ORGANIZATION

Technische samenwerkingsactiviteiten: Informatie van intergouvernementele organisaties

CANADIAN SHIPPER

WCO lanceert met succes haar IPM Connected-programma

WORLD TRADEMARK REVIEW

Wereldwijde acties van de WDO om namaak aan te pakken

WETENSCHAPPELIJKE BIIJDRAGEN

ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT

Kansen en bedreigingen voor de politie in Europa

EUROPEAN JOURNAL OF POLICING STUDIES

Praktijken en problemen in verband met het delen van kennis in politiecontexten